Nyheter

– Slik intoleranse kan ikke forklares med islam, mener samfunnsdebattant Bushra Ishaq.

I en ny rapport fra Fafo går det frem at om lag fire av ti muslimske ungdommer med innvandrerbakgrunn er helt eller delvis enig i utsagnet: «Min religion/mitt livssyn er det eneste akseptable».

Dette er nesten dobbelt så mange som ungdom som tilhører hinduismen, buddhismen, sikhismen, jødedommen og andre, og nesten tre ganger så mange som blant kristne med innvandrerbakgrunn, heter det i rapporten Assimilering på norsk Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn.

Spørsmålet er stilt for å gi en pekepinn på den religiøse toleransen til de ulike gruppene.