– Vi er nødt til å ta et kollektivt, kategorisk oppgjør med ekstremisme begått i islams navn. Vi muslimer har hittil vært flinke til å si at vi tar avstand fra vold og terror, men sannheten er at den muslimske troen, nå mer enn noen gang, perverteres og svartmales.