Diskrimineringsnemnda sender ut utydelige signaler, som er vanskelige for folk å forstå, mener Akhenaton de Leon, leder av Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD).