– Jeg vil ikke ha 30.000 nazister, fascister eller maoister til Norge, og ikke 30.000 muslimer, fordi en stor gruppe av dem ønsker et totalitært politisk system, sier Torolf Nordbø.