– Kirken kan spille en viktig rolle i å formidle til alle, både kvinner og menn, at de er skapt i guds bilde, og derfor må vi respektere hverandre. Vi er likestilte, sier Dr. Denis Mukwege i et intervju med Vårt Land.