«Vebjørn Selbekks bekymring for ytringsfriheten var ikke prinsipiell», skriver Alf Gjøsund i en kommentar om Dagen-redaktøren. Selbekk ble i fjor tildelt Fritt Ords honnør for sitt «prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten gjennom ti år med karikaturstrid». Gjøsund stiller spørsmål til hvor prinsippfast Selbekk egentlig har vært.