– Jeg er grunnleggende uenig. En god balanse mellom rett og plikt avgjørende.