I kjølvannet av bråket rundt Knut Arild Hareides Pride-deltagelse faller KrF fra 5,4 til 4,4 prosents oppslutning på målingen Norstat har gjort for Vårt Land. Et slikt valgresultat ville blitt KrFs dårligste stortingsvalg noen sinne.