– Jeg er ikke i tvil om at et tydelig flertall vil starte en prosess som går i retning av at vi ender opp som en kirke med åpenhet for to syn i kirken: At vi kan vie mennesker av samme kjønn og at homofile og lesbiske kan bli prester og diakoner i kirken, sier tilsynsprest Knut Refsdal i Metodistkirken.