Moskeene som melder seg ut er Det Islamske Felleskap Bosnia og Herzegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter og Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge. I tillegg melder også Den Islamske Informasjonsforeningen seg ut.