Det har lenge vært uenighet blant muslimske trossamfunn om hvilken dag man skal markere den muslimske høytidsfeiringen id i Norge. Nå har flere moskeer i Norge gått sammen om å utarbeide en intensjonsavtale om felles id. Blant moskeene som har skrevet under avtalen er Central Jamaat Ahle Sunnat i Oslo, Islamic Cultural Centre og Drammen Moské.