Nyheter

I juni er det 40 år siden forbudet mot at fargede kunne ordineres som prester i Mormonkirken ble opphevet. I den forbindelse møtte kirkens ledelse, inkludert president Russel Nelson, sist uke ledelsen for borgerrettighetsorganisasjonen NAACP, som står for The National Association for the Advancement of Colored People.