Nyhet

– Dens største utfordringen til mormonismen er at vi lever i en digital verden. Det er vanskelig for lederne å holde noe skjult for medlemmene, sier Terje Dahlgren, tidligere medlem av Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige (JKSDH) i Norge.

– Hva fører dette til?

– Folk faller fra. Vi må tilbake til 30-tallet for å se like lav prosentvis vekst som kirken har nå. Særlig yngre faller fra. Rekrutteringen inn er dessuten tung, særlig i den vestlige verden, sier han.

Ny leder