– Dette er eit bilete vi kjenner oss igjen i, fortel Hege Tegler, nestleiar i Handikappede Barns Foreldreforening. HBF er ei landsforeining som arbeider for barn med funksjonshemming og deira foreldre.