Nyhet

250 millioner kroner tas fra bistand verden over for å hjelpe syriske flyktninger i nærområdene. Slik fordeles kuttene:

• Forskning – 75 mill. kroner

• Sivilt samfunn – 40 mill. kroner

• Faglig samarbeid – 25 mill. kroner