Ingen amerikansk delstat har vært uten en fungerende abortklinikk siden 1974, ifølge organisasjonen Planned Parenthood. Amerikansk høyesterett hadde året før avgjort at abort skulle være lovlig i hele USA

Klinikken i St. Louis i Missouri ble orientert om avgjørelsen fredag morgen, i forkant av et rettsmøte. Dommer Michael Stelzer avgjorde imidlertid at en midlertidig forføyning som tillater at klinikken drives videre, fortsatt er gyldig.

Helsedepartementet i delstaten har latt klinikkens lisens løpe ut 1. juni, uten å ta noen beslutning som egentlig innebærer et forbud eller tillatelse til at driften fortsetter. Klinikken, som drives av Planned Parenthood, har brakt saken inn for retten.

Planned Parenthood er en organisasjon som jobber for familieplanlegging og kvinnehelse. Den er blitt en skyteskive for mange konservative fordi den også tilbyr abort.

Dommeren har tidligere slått fast at delstaten ikke bare kan la lisensen utløpe, men at de er nødt til å fornye eller avslå den. Han har gitt helsedepartementet frist til fredag med å fatte en beslutning.

Tjenestemenn i delstatens helsedepartementet har på sin side pekt på problemer ved klinikken, blant annet tre tilfeller der aborter har ført til komplikasjoner og kirurgi har vært nødvendig, og et annet tilfelle der komplikasjoner førte til en livstruende situasjon for en kvinne.

Planned Parenthood mener på sin side at klinikkens tjenester holder et høyt nivå, og at striden om lisensen skjer fordi abortmotstanderne, som har makten i delstaten, forsøker å fjerne muligheten til å avbryte svangerskap i Missouri.