En ny og detaljert kartlegging nesten ned til landsbynivå i 51 land i Afrika sør for Sahara, viser betydelig lavere nivåer av sult og undernæring for barn under fem år. Framgangen er imidlertid svært ujevnt fordelt, og varierer tildels dramatisk innenfor land. Og den går for sakte: