«Bibelen er ikke lenger den øverste autoritet for tro, lære og liv. Det kan vi ikke stilltiende se på. Å stå som medlem i Dnk kan oppleves som en legitimering av vrang lære og et bibelsyn som bryter med Skriftens eget selvvitnesbyrd», skriver leder for regionstyret i Region sørvest i NLM, Birger Helland, i en pressemelding.