Tre dager etter at tre av fire delegater på Kirkemøtet i Trondheim vedtok at Den norske kirke skal utarbeide en vigselsliturgi for likekjønnede par, skrev Utsyn, Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) informasjonsblad følgende: