Dette er en del av en bred trend der frimenigheter og organisasjoner blir stadig mer «kirkelige».