Nyhet

– Man må være veldig sensitiv i språket når man eksempelvis støtter menneskerettigheter. Ofte støtter man da rettigheter som truer de som sitter med makten, sier Hjalmar Bø, leder for Norsk Luthersk Misjonssamband ­Utland.

I mange afrikanske land er vold i nære relasjoner, vold mot kvinner og forfølgelse av homofile utbredt. Misjonærer utplassert i afrikanske land jobber ofte aktivt med utbredelse av grunnleggende menneskerettigheter, selv om disse i noen tilfeller ­rører verdispørsmål misjonærer kan synes er problematiske, som spørsmålet om homofilt samliv.

– Har dere noen retningslinjer for hva dere kan og ikke kan gjøre i arbeidet deres med sosiale spørsmål?

– Det vi har som retningslinje er at vi ikke skal engasjere oss partipolitisk, men vi vil selvsagt heller ikke være apolitiske, sier Bø.