Dette kommer fram i dokumenter Vårt Land fått innsyn i. Endringen må skje innen 7. desember. Vedtakene tilsynet har gjort, er datert til 19. november i år, og beskriver at de to predikantene, samt deres organisasjoner Misjonen Jesus Leger (MJL), Misjonen Helse for Hele Mennesket, og Stølsdokken Fjellhotell, kan motta såkalte tvangsmulkter på 30.000 kroner i uka, dersom de ikke slutter med bruk av vitnesbyrd for å markedsføre bønnetjenester.