Det bekymrer Sindre Lysø (AUF) at minoritetspersoner som ytrer seg offentlig får trusler etter seg. Generalsekretæren i Arbeiderpartiets ungdomsparti er opptatt av at AUF skal bestå av ulike mennesker med ulike bakgrunner.