– Både troende muslimske og mormonske foreldre prøver å finne en måte å overføre noen verdier til barna som er annerledes enn det som er vanlig i majoritetssamfunnet, og som de kanskje vet vil møte motstand. For eksempel når det gjelder seksualitet, sier Ingrid Smette, forsker ved OsloMet – storbyuniversitetet.