Nyheter

– La oss være ærlige. Det er mange fine ord og alle snakker om rettigheter og konvensjoner, men Geneve-konvensjonen fungerer ikke lenger. Grensene er stengt, sier Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet.

Budskapet falt under seminaret Minority and Migrant Rights in Europe in the era of Populism, arrangert av PRIO. Finanskrisen og den påfølgende flyktningkrisen har gitt næring til en bølge av populisme på kontinentet.

En av konsekvens er at rettighetene til minoriteter og flytninger og migranter er truet i flere europeiske land. For å motvirke utviklingen er det viktig å heve forståelsen for demokrati i undervisningen, mener direktør for Wergelandsenteret, Ana Perona-Fjelstad:

– Polen var lenge et foregangsland for mange land i Europa. Etter at det høyrepopulistiske Lov og Rettferdighet (PIS) vant valget for to år siden, var det første de gjorde å forandre på pensum, særlig historieundervisningen. Utdanning er sentralt, sier hun.