– Hvordan vil statsråden sørge for at butikkenes lovbrudd ikke fortsetter?