– Jeg har lest forklaringen til Karpe Diem, og jeg er glad for at de kom med et svar. Men i mine øyne er problemet der fortsatt. En sang blir tolket av lytterne, og jeg er ganske sikker på at for eksempel yngre søsken ikke forstår meningen bak sangen, sier Eliana Hercz.