TRONDHEIM: Menighetene i Den norske kirke har vært fri til å velge musikk til liturgien siden gudstjenestereformen ble innført i 2011. Tanken var at liturgiene skulle være fleksible og tilpasset hvert sted.