Nyhet

Siden årtusenskiftet er Afrika den store taperen i norsk bistand. I fjor gikk bare 5,4 milliarder kroner av den totale bistanden på 34,5 milliarder direkte til verdens fattigste kontinent.

Store kutt siste 15 år

Dermed utgjorde bistanden til Afrika i fjor beskjedne 16 prosent av bistandsbudsjettet. Nedgangen over tid er kraftig:

• I år 2000 gikk nesten 27 prosent av bistandsbudsjettet til verdens fattigste kontinent.