Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet, er glad for tilleggsbevilgningen på 60 millioner til Den norske kirkes driftsbudsjett.