Fredag ble det kjent at tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) foreslår at kirkens «arvesølv» – Opplysningsvesenets fond (OVF) skal deles mellom kirken og staten, og at hele verdien av fondet skal komme Den norske kirke (Dnk) til gode.