Utgiftene til ubrukt kapasitet i akuttinnkvartering av asylsøkere utgjorde om lag 258 millioner kroner i 2015 og rundt 374 millioner kroner i første halvår i år. Tilsvarende tall for ordinære mottaksplasser var 122 millioner kroner i fjor og 391 millioner kroner i årets seks første måneder.