Nyheter

– Middelalderkirkene er glemte klenodier i Norge. De burde være åpne for publikum og turister. I stedet er de en vedlikeholdsbyrde, sier Kristin Bakken, administrerende direktør for Norsk institutt for kulturminneforskning, Niku.

Hun er opptatt av skjebnen til norske kirker fra middelalderen og synes det er tragisk at det i noen tilfeller er pris som avgjør, og at anbud til tider går til mindre kompetente utførere. Bakken er opptatt av problemet som Jon Bojer Godal satte ord på i Vårt Land før helgen, da han sa at uopprettelige skader på kulturminner som Tingvoll kirke ble utsatt for, er en konsekvens av anbudspraksisen. Men hun mener dette er en sak med mange sider og at økonomi spiller en stor rolle.

Dilemma

Niku driver forskning på kulturminner og utfører oppdrag som kulturminnerådgivning, konservering og arkeologiske undersøkelser for offentlige og private aktører. Bakken har tidligere jobbet hos Riksantikvaren og kjenner kulturminnefeltet både fra myndighetssiden og markedssiden. Fra Nikus side er det viktig å holde en høy kulturminnefaglig standard. Noen ganger taper Niku på pris, og det gjør vondt.