– Middelalderkirkene er glemte klenodier i Norge. De burde være åpne for publikum og turister. I stedet er de en vedlikeholdsbyrde, sier Kristin Bakken, administrerende direktør for Norsk institutt for kulturminneforskning, Niku.