Den norske kirkes visjon er «Meir himmel på jorda». Dokumentet som utdyper dette har fått et nytt strategisk mål: «Kyrkja skaper trygge rom». Det kom inn etter et forslag fra Kristin Skjøtskift. Hun er medlem av Kirkemøtet fra Oslo bispedømme.