I et intervju med nyhetskanalen CNN sier Merkel at det alltid har vært et visst antall jødehatere i den tyske befolkning.

– Men dessverre er det, til denne dag, ikke en eneste synagoge, ikke en eneste barnehage for jødiske barn og ikke en eneste skole for jødiske elever som ikke trenger å bli beskyttet av tysk politi, sier Merkel.

Hun legger til at det beklageligvis er slik at Tyskland ikke har klart å håndtere denne situasjonen på en tilfredsstillende måte.

På spørsmål som dreide seg om økende populisme og antisemittisme, svarte statsministeren at slike forhold alltid må ses i en viss historisk sammenheng i Tyskland.

– Dette innebærer at vi må være desto mer på vakt enn andre, sa Merkel i samtalen med CNNs Christiane Amanpour.

Offisielle tall viser at antallet antisemittiske lovbrudd økte med 10 prosent fra 2017 til 2018, fra 1.504 tilfeller til 1.646. Tallet på voldshendelser mot jøder økte fra 37 til 62 i samme periode.

– Dette må vi gripe fatt i. Arbeidet er blitt vanskeligere, men det er nødvendig å fortelle våre unge om fortiden, om disse forferdelige hendelsene og hvorfor vi vil ha et demokrati. Vi må alltid klare å sette oss inn i en situasjon slik den oppleves av en annen, sa Merkel.