– Vi har en narsissistisk kultur. En selvrealiseringskultur som har gitt et umenneskelig press på mange. Den er overalt, og jeg prøver å være en motstemme til den, sier Merete Thomassen.