Påvirkningen fra idealer om like­stilling gjør muslimske kvinner mer religiøse, har forsker Margaretha van Es funnet ut. Hun har forsket på muslimske kvinner i Norge og Nederland, og ga ­nylig ut bok basert på forsk­ningen.