Det rødgrønne byrådet som overtok makten i Oslo i fjor høst ville skrote dagens tilbud med egne prester på institusjonene. Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mente den kommunale støtten var en «urimelig favorisering» av Den norske kirke.