Nyhet

– Giskes første unnskyldning var på papiret ganske god. Han sa mye riktig der, men det som gjorde at den ikke fungerte, var timingen. Den kom alt for fort, sier Magnus Hoem Iversen.

Stipendiaten i retorikk ved Universitet i Bergen har tatt for seg daværende nestformann i Arbeiderpartiet, Trond Giskes, to omganger med unnskyldninger. Den første kom i Dagsrevyen den 21. desember i fjor, og lød slik:

«Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg legge på min kappe. Det er min skyld. Og det er jeg veldig lei meg for.»

Hoem Iversen mener denne unnskyldningen egentlig var en forsvarstale. Det hadde gått for kort tid for reell selvransakelse, og det han sa framsto først og fremst som brannslukking.