Sunniva Gylver er én av 260 ­prester og teologer fra ­Teologenes klimaaksjon som har skrevet ­under på et brev til stats­minister Erna Solberg og­ ­påpeker at ­klimakrisen blir stadig mer akutt. De ber om kutt i klimagassutslipp, avvikling av oljeleting og utfasing av norsk olje og gass, og satsing på ­fornybar energi.