Nyheter

Demonstrasjonene begynte da studenter protesterte mot myndighetenes håndtering av en skogbrann i et naturreservat i den sørlige delen av Nicaragua, 13. april. Fem dager senere begynte også nicaraguanske pensjonister å demonstrere mot en pensjonsreform, som regjeringen gikk med på å reversere. Men Mariel Aguilar-Støen mener at det under overflaten er enda flere grunner til demonstrasjonene. Hun er selv fra nabolandet Guatemala, og er forsker og Latin-Amerika-ekspert på Senter for miljø og utvikling (SUM) ved Universitetet i Oslo.