– Barnehager som er drevet av menigheter og av frivillige organisasjoner er utsatte i dag. De kommersielle aktørene tar over de private barnehagene. KA frykter at den foreslåtte bemanningsnormen vil gjøre det enda tøffere for de ideelle barnehagene å overleve, sier Øystein Dahle, som er direktør i Arbeidslivsorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).