Hvert år inviterer pinsemenigheten Klippen lokalbefolkningen lokalbefolkningen til julefest på det offentlige friluftsområdet Jørpelandsholmen i Strand kommune.