– KAs oppfatning om at gudstjenesten er et offentlig rom, og at kirkegjengerne må finne seg i at ​gudstjenestedeltaking kan offentliggjøres gjennom strømming uten at de gir tillatelse til det, er ikke i tråd med den nye ​personvernloven, mener Anna Ramskov Laursen, fungerende sokneprest i Leirfjord.