Cederique Augustave fra Madagaskar kom til Norge for å studere. Han fikk så vidt tatt eksamen før han ble utvist.