Så mange som halvparten av de spurte mener at Trump er «salvet av Gud til å bli USAs president.». Rundt 40 prosent mener dette gjelder alle presidenter, ikke bare Trump.