– Istedenfor å lytte nøye til hva som blir sagt så tar man utgangspunkt i oppfatninger man har på forhånd, sier professor Harald Hegstad ved MF vitenskapelig høyskole.