Med dokumentet «Til mann og kvinne skapte han dem» vil Vatikanets kongregasjon for katolsk utdannelse møte det den kaller en «utdanningskrise». Kongregasjonen mener at skolesektoren er i en krise særlig når det gjelder tenkningen om menneskers seksualitet, og etterlyser en dialog om kjønnsteori.