– Norge har ledet an i det internasjonale solidaritetsarbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for kvinner. Når regjeringen år for år har kuttet i støtten til formålet, så gir Norge fra seg lederrollen, sier Jonas Gahr Støre.