– Mannlig prostitusjon er et felt som er lite belyst. Jeg etterlyser at myndighetene bevilger midler til solid forskning på dette feltet, slik at vi får et bredere kunnskapsgrunnlag om denne delen av prostitusjonsmarkedet, sier Bjørg Norli, leder ved Pro sentret.